Up to date Stock & Pricesfrom 10+ distributors Plus own stock + alternate suppliers Add margins, rules and control over ordering Your Webstore 0,2m products available matched withproduct descriptions + images 1 2 3
See More ...

About Tech Data

Tech Data prowadzi sprzedaż wyłącznie do firm dokonujących dalszej odsprzedaży. Nie obsługujemy odbiorców końcowych (klientów indywidulnych). Aby dokonać zakupu w Tech Data wymagana jest rejestracja.

Kilka prostych kroków do dokonania rejestracji :

Wypełnij formularz rejestracyjny. Na podstawie dostarczonych danych zostanie przygotowany zestaw dokumentów potrzebnych do nawiązania współpracy oraz korzystania z systemu sprzedaży internetowej.

Pobierz plik pdf zawierający:

Umowa ramowa,
Kwestionariusz odbiorcy,
Upoważnienie do przekazania parametrów autoryzacji
Wydrukuj pobrany plik, podpisz, podstempluj, zeskanuj a następnie załącz skan dokumentu w odpowiednim polu formularza. W zależności od typu prowadzonej działalności zostaniesz poproszony / poproszona
o dołączenie do formularza skanów dodatkowych dokumentów lub przesłania tradycyjnych (papierowych) upoważnień na adres: Tech Data Polska Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszaw

About Stock in the Channel

Founded in 2009 to help resellers source hardware from authorised distributors, Stock in the Channel quickly grew to become an indispensable tool for the UK channel. Stock in the Channel has since expanded its services to be active in 22 countries, with over 25,000 registered customers across Europe, North America, and Australia. Thousands of resellers, VARs and MSPs use the stock search daily. The founders history of working with e-commerce a webstore offer soon launched, matching stock with product descriptions and adding margins to the resellers buy price. This was offered as both a datafeed and a turnkey Magento option. The company continues to grow and is financially strong

Stock in the Channel is trusted by over 25,000 IT Resellers

Sign up today to book your free demo

Get In Touch Now