Up to date Stock & Pricesfrom 10+ distributors Plus own stock + alternate suppliers Add margins, rules and control over ordering Your Webstore 0,2m products available matched withproduct descriptions + images 1 2 3
See More ...

About Action S.A

Podstawą działalności Action S.A. jest szeroko pojęta dystrybucja. Początkowo była to dystrybucja sprzętu IT, później do oferty dołączyły produkty z segmentów RTV, AGD i GSM. Przez wiele lat spółka dynamicznie rosła, stając się jednym z największych graczy w swojej branży. W 2006 r., by pozyskać finansowanie na dalszy rozwój, zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej debiut „Gazeta Giełdy Parkiet” uznała za najlepszy w tamtym roku.

Dziś Action to o wiele więcej, niż dystrybutor IT. Podążając za światowymi trendami na rynku dystrybucji, spółka zmienia strategię i ewoluuje w potężną grupę handlową, której biznes opiera się na trzech filarach: produktach konsumenckich, dystrybucji z wartością dodaną oraz silnych markach własnych. W segmencie konsumenckim Action skupia się na dostarczeniu do wszystkich swoich kanałów sprzedaży produktów konsumenckich w najlepszych cenach. Segment dystrybucji z wartością dodaną dotyczy współpracy z resellerami i integratorami. Realizowany jest przez strukturę Action Business Center, w ramach której prowadzone są liczne warsztaty i szkolenia. Trzeci filar to sprzedaż produktów sygnowanych markami własnymi Action: Activejet, Actis oraz Actina, które mają bardzo mocną pozycję na rynku polskim w swoich segmentach.

Misja
Zapewniamy dostęp do takich produktów i usług, które pomagają nam i naszym partnerom rozwijać biznes.

Wizja
Stać się wspólnie z partnerami ważnym ogniwem handlu na świecie.

About Stock in the Channel

Founded in 2009 to help resellers source hardware from authorised distributors, Stock in the Channel quickly grew to become an indispensable tool for the UK channel. Stock in the Channel has since expanded its services to be active in 22 countries, with over 25,000 registered customers across Europe, North America, and Australia. Thousands of resellers, VARs and MSPs use the stock search daily. The founders history of working with e-commerce a webstore offer soon launched, matching stock with product descriptions and adding margins to the resellers buy price. This was offered as both a datafeed and a turnkey Magento option. The company continues to grow and is financially strong

Stock in the Channel is trusted by over 25,000 IT Resellers

Sign up today to book your free demo

Get In Touch Now